Juridisch

Domaine de Rasigous

Telefoon: +32 (0)498 17 67 25 / +33 (0)6 51 75 83 70
Adres: Route de Revel 2217 – 81290 Saint-Affrique-les-Montagne
SIRET: 902019124

Creatie van website: Eric Espitalier
Telefoon: +33 (0) 6 64 88 12 01

Adres: 4 rue de Lunel – 81100 Castres
SIRET: 388660649 00038
Directeur van publicatie: Eric Espitalier

Hosting :
NUXIT
Telefoon: 04 86 57 60 00
Adres: 400 avenue Roumanille BP 309
06906 Sophia Antipolis Cedex
SARL met een kapitaal van € 10.000
SIRET: 451146757 00047

De site presenteert :
• Informatieve inhoud
• Verzameling van persoonlijke gegevens online
Wet Bescherming Persoonsgegevens: de site is het onderwerp van een verklaring bij de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheid. Je hebt het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen (art. 34 van de wet “Informatique et Libertés”).
Om dit recht uit te oefenen, kunt u contact opnemen met: domainederasigous@gmail.com

Eigendom: De site en de informatie die deze bevat, worden beschermd door de Franse wetgeving inzake intellectuele eigendom en door internationale verdragen. Behalve voor gebruik in familiekring of privégebruik, mogen de site en enig element van de inhoud ervan niet worden gereproduceerd, heruitgegeven, getranscribeerd, gewijzigd of opnieuw verzonden zonder de voorafgaande toestemming van de begunstigden.